Beranda » 2013 » Maret

Monthly Archives: Maret 2013

The History Of Moslem In The World and In Indonesia

Pendahuluan :

Risalah Islam dilanjutkan oleh Nabi Muhammad saw. di Jazirah Arab pada abad ke-7 ketika Nabi Muhammad s.a.w. mendapat wahyu dari Allah swt. Setelah wafatnya nabi Muhammad s.a.w. kerajaan Islam berkembang hingga Samudra Atlantik di barat dan Asia Tengah di Timur. Hingga umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul.

Namun, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umayyah, Abbasiyyah, Turki Seljuk, dan Kekhalifahan Ottoman, Kemaharajaan Mughal, India,dan Kesultanan Melaka telah menjadi kerajaaan yang besar di dunia. Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli filsafat dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutama pada Zaman Emas Islam. Karena banyak kerajaan Islam yang menjadikan dirinya sekolah.

Pada abad ke-18 dan ke-19, banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan Eropa. Setelah Perang Dunia I, Kerajaan Turki Utsmani yang merupakan kerajaan Islam terakhir tumbang.

Nabi Muhammad :

Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakkan orang Arab merupakan penyembah berhala dan yang lain merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ketika itu merupakan tempat suci bagi bangsa Arab. karena di tempat tersebut terdapat berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat Sumur Zamzam dan yang paling penting adalah Ka’bah.

Nabi Muhammad saw dilahirkan di Makkah pada Tahun Gajah yaitu pada tanggal 12 Rabi’ul Awal atau pada tanggal 20 April (570 atau 571 Masehi). Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal ketika ia masih dalam kandungan dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia ketika ia berusia 7 tahun. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal ia diasuh juga oleh pamannya yaitu Abu Talib. Nabi Muhammad kemudiannya menikah dengan Siti Khadijah ketika ia berusia 25 tahun. Ia pernah menjadi penggembala kambing.

Nabi Muhammad pernah diangkat menjadi hakim. Ia tidak menyukai suasana kota Mekah yang dipenuhi dengan masyarakat yang memiliki masalah sosial yang tinggi. Selain menyembah berhala, masyarakat Mekah pada waktu itu juga mengubur bayi-bayi perempuan. Nabi Muhammad banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri di gua Hira untuk mencari ketenangan dan memikirkan masalah penduduk Mekah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia didatangi oleh Malaikat Jibril. Setelah itu ia mengajarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya yang dikenal sebagai “as-Sabiqun al-Awwalun(Orang-orang pertama yang memeluk agama Islam)” dan selanjutnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah.

Pada tahun 622, Nabi Muhammad dan pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini dinamai Hijrah. Semenjak peristiwa itu dimulailah Kalender Islam atau kalender Hijriyah.

Penduduk Mekah dan Madinah ikut berperang bersama Nabi Muhammad saw. dengan hasil yang baik walaupun ada di antaranya kaum Islam yang tewas. Lama kelamaan para muslimin menjadi lebih kuat, dan berhasil menaklukkan Kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad s.a.w. wafat, seluruh Jazirah Arab di bawah penguasaan Islam.

Setelah Nabi Muhammad s.a.w wafat pemerintahan Islam dipegang oleh :

1. Khulafaur Rasyidin

* 632 M – Wafatnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Usamah bin Zaid memimpin ekspedisi ke Syria. Perang terhadap orang yang murtad yaitu Bani Tamim dan Musailamah al-Kadzab.
* 633 M – Pengumpulan Al Quran dimulai.
* 634 M – Wafatnya Abu Bakar. Umar bin Khatab diangkat menjadi khalifah. Penaklukan Damaskus.
* 636 M – Peperangan di Ajnadin atas tentara Romawi sehingga Syria, Mesopotamia, dan Palestina dapat ditaklukkan. Peperangan dan penaklukan Kadisia atas tentara Persia.
* 638 M – Penaklukan Baitulmuqaddis oleh tentara Islam. Peperangan dan penkalukan Jalula atas Persia.
* 639 M – Penaklukan Madain, kerajaan Persia.
* 640 M – Kerajaan Islam Madinah mulai membuat mata uang Islam. Tentara Islam megepung kota Alfarma, Mesir dan menaklukkannya.
* 641 M – Penaklukan Mesir
* 642 M – Penaklukan Nahawand, kerajaan Persia dan Penaklukan Persia secara keseluruhan.
* 644 M – Umar bin Khatab mati syahid akibat dibunuh. Utsman bin Affan menjadi khalifah.
* 645 M – Cyprus ditaklukkan.
* 646 M – Penyerangan Byzantium di kota Iskandariyah Mesir.
* 647 M – Angkatan Tentara Laut Islam didirikan & diketuai oleh Muawiyah Abu Sufyan. Perang di laut melawan angkatan laut Byzantium.
* 648 M – Pemberontakan menentang pemerintahan Utsman bin Affan.
* 656 M – Utsman mati akibat dibunuh. Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah. Terjadinya Perang Jamal.
* 657 M – Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Perang Siffin meletus.
* 659 M – Ali bin Abi Thalib menyerang kembali Hijaz dan Yaman dari Muawiyah. Muawiyah menyatakan dirinya sebagai khalifah Damaskus.
* 661 M – Ali bin Abi Thalib mati dibunuh. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir. Hasan (Cucu Nabi Muhammad) kemudian diangkat sebagai Khalifah ke-5 Umat Islam menggantikan Ali bin Abi Thalib.
* 661 M – Setelah sekitar 6 bulan Khalifah Hasan memerintah, 2 kelompok besar pasukan Islam yaitu Pasukan Khalifah Hasan di Kufah dan pasukan Muawiyah di Damsyik telah siap untuk memulai suatu pertempuran besar. Ketika pertempuran akan pecah, Muawiyah kemudian menawarkan rancangan perdamaian kepada Khalifah Hasan yang kemudian dengan pertimbangan persatuan Umat Islam, rancangan perdamaian Muawiyah ini diterima secara bersyarat oleh Khalifah Hasan dan kekhalifahan diserahkan oleh Khalifah Hasan kepada Muawiyah. Tahun itu kemudian dikenal dengan nama Tahun Perdamaian/Persatuan Umat (Aam Jamaah) dalam sejarah Umat Islam. Sejak saat itu Muawiyah menjadi Khalifah Umat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan sistem Kerajaan Islam yang pertama yaitu pergantian pemimpin (Raja Islam) yang dilakukan secara turun temurun (Daulah Umayyah) dari Daulah Umayyah ini kemudian berlanjut kepada Kerajaan-Kerajaan Islam selanjutnya seperti Daulah Abbasiyah, Fatimiyyah, Usmaniyah dan lain-lain.

2. Kerajaan Bani Ummaiyyah

* 661 M – Muawiyah menjadi khalifah dan mndirikan Kerajaan Bani Ummaiyyah.
* 669 M – Persiapan perang melawan Konstantinopel
* 670 M – Penaklukan Kabul.
* 677 M – Penyerangan Konstantinopel yang pertama namun gagal.
* 679 M – Penyerangan Konstantinopel yang kedua namun gagal karena Muawiyah meninggal di tahun 680.
* 680 M – Kematian Muawiyah. Yazid I menaiki tahta. Peristiwa pembunuhan Saidina Hussein.
* 685 M – Khalifah Abdul Malik menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi kerajaan.
* 700 M – Tentara Islam melawan kaum Barbar di Afrika Utara.
* 711 M – Penaklukan Sepanyol, Sind, dan Transoxiana.
* 712 M – Tentara Bani Ummayyah ke Spanyol, Sind, dan Transoxiana.
* 713 M – Penaklukan Multan.
* 716 M – Serangan kepada Konstantinopel.
* 717 M – Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Pembaharuan yang hebat dijalankan.
* 725 M – Tentara Islam melawan Nimes di Perancis.
* 749 M – Kekalahan tentera Ummayyah di Kufah, Iraq ditangan tentara Abbasiyyah.
* 750 M – Damaskus ditaklukkan oleh tentera Abbasiyyah. Runtuhnya Kerajaan Bani Ummaiyyah.

3. Kerajaan Bani Abbasiyyah

* 752 M – Berdirinya Kerajaan Bani Abbasiyyah.
* 755 M – Pemberontakan Abdullah bin Ali. Pembunuhan Abu Muslim.
* 756 M – Abd ar-Rahman I mendirikan Kerajaan Bani Ummaiyyah di Spanyol.
* 763 M – Pendirian kota Baghdad. Kekalahan tentara Abbasiyyah di Spanyol.
* 786 M – Harun al-Rasyid menjadi Khalifah.
* 792 M – Penyerangan selatan Perancis.
* 800 M – Aljabar diciptakan oleh Al-Khawarizmi.
* 805 M – Perlawanan atas Byzantium. Penyerangan Pulau Rhodes dan Cyprus.
* 809 M – Kematian Harun al-Rasyid. Al-Amin diangkat menjadi khalifah.
* 814 M – Perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma’mun. Al-Amin terbunuh dan Al-Ma’mun menjadi khalifah.
* 1000 M – Masjid Besar Cordoba siap dibangun.
* 1005 M – Multan dan Ghur ditaklukkan.
* 1055 M – Baghdad diserang oleh tentara Turki Seljuk. Pemerintahan Abbasiyyah-Seljuk dimulai, yang berdiri sampai tahun 1258 ketika tentara Mongol memusnahkan Baghdad.
* 1085 M – Tentara Kristen menyerang Toledo (di Spanyol).
* 1091 M – Bangsa Norman menyerang Sicilia, pemerintahan Islam di sana berakhir.
* 1095 M – Perang Salib pertama dimulai.
* 1099 M – Tentara Salib menaklukkan Baitul Maqdis. Mereka membunuh semua penduduknya.
* 1144 M – Nuruddin Zengi menaklukkan Edessa dari tentera Kristian. Perang Salib kedua berlaku.
* 1187 M – Salahuddin Al-Ayubbi menaklukkan Baitulmuqaddis dari tentera Salib. Perang Salib ketiga berlaku.
* 1194 M – Tentera Muslim menaklukkan Delhi, India.
* 1236 M – Tentera Kristen menaklukkan Cordoba (di Spanyol).
* 1258 M – Tentera Mongol menyerang dan memusnahkan Baghdad. Ribuan penduduk terbunuh. Runtuhnya Baghdad. Tamatnya pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyyah-Seljuk.
* 1260 M – Kebangkitan Islam. Kerajaan Bani Mamluk di Mesir (merupakan pertahanan Islam yang ketiga terakhir setelah Makkah & Madinah) pimpinan Sultan Saifuddin Muzaffar Al-Qutuz menewaskan tentera Mongol di dalam pertempuran di Ain Jalut.

4. Kerajaan Turki Utsmani

* 1243 M – Bangsa Turki yang hidup secara nomad menetap secara tetap di Asia Kecil.
* 1299 M – Sebuah wilayah pemerintahan kecil Turki di bawah Turki Seljuk didirikan di barat Anatolia.
* 1301 M – Osman I menyatakan dirinya sebagai sultan. Berdirinya Kerajaan Turki Usmani.
* 1345 M – Turki Seljuk menyeberangi Selat Bosporus.
* 1389 M – Tentara Utsmani menewaskan tentara Serb di Kosovo.
* 1402 M – Timurlane, Raja Tartar (Mongol) menumpaskan tentera Uthmaniyyah di Ankara.
* 1451 M – Sultan Muhammad al-Fatih menjadi pemerintah.
* 1453 M – Constantinople ditaklukkan oleh tentara Islam pimpinan Sultan Muhammad al-Fatih. Berakhirnya Kerajaan Byzantium.
* 1520 M – Sultan Sulaiman al-Qanuni dilantik menjadi sultan.
* 1526 M – Perang Mohacs
* 1529 M – Serangan dan kepungan ke atas Vienna.
* 1571 M – Perang Lepanto terjadi.
* 1641 M – Pemerintahan Sultan Muhammad IV
* 1683 M – Serangan dan kepungan ke atas Vienna untuk yang kedua kalinya.
* 1687 M – Sultan Muhammad IV meninggal dunia.
* 1703 M – Pembaharuan kebudayaan di bawah Sultan Ahmed III.
* 1774 M – Perjanjian Kucuk Kaynarca.
* 1792 M – Perjanjian Jassy.
* 1793 M – Sultan Selim III mengumumkan “Pentadbiran Baru”.
* 1798 M – Napoleon mencoba untuk menaklukkan Mesir.
* 1804 M – Pemberontakan dan kebangkitan bangsa Serbia pertama.
* 1815 M – Pemberontakan dan kebangkitan bangsa Serbia kedua.
* 1822 M – Bermulanya perang kemerdekaan Greece.
* 1826 M – Pembunuhan massal tentara elit Janissari. Kekalahan tentera laut Uthmaniyyah di Navarino.
* 1829 M – Perjanjian Adrianople.
* 1830 M – Berakhirnya perang kemerdekaan Greece.
* 1841 M – Konvensyen Selat.
* 1853 M – Dimulainya Perang Crimea.
* 1856 M – Berakhirnya Perang Crimea.
* 1878 M – Kongres Berlin. Serbia dan Montenegro diberi kemerdekaan. Bulgaria diberi kuasa autonomi.
* 1912 M – Perang Balkan pertama.
* 1913 M – Perang Balkan kedua.
* 1914 M – Kerajaan Turki Utsmani memasuki Perang Dunia I sebagai sekutu kuasa tengah.
* 1919 M – Mustafa Kemal Atatürk mendarat di Samsun.
* 1923 M – Sistem kesultanan dihapuskan. Turki menyatakan sebagai sebuah Republik.
* 1924 M – Khalifah dihapus. Berakhirnya pemerintahan Kerajaan Turki Utsmani.

Sedangkan Agama Islam di Indonesia mulai muncul kurang lebih abad ke 7 Masehi. Berikut ini adalah tokoh penyebar Agama Islam di Pulau Jawa yaitu;

* Sunan Ampel
* Sunan Bonang
* Sunan Muria
* Sunan Gunung Jati
* Sunan Kalijaga
* Sunan Giri
* Sunan Kudus
* Sunan Drajat
* Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim)

(sumber : wikipedia.org)

Rahasia Penguin Emperor

Kutub Selatan merupakan wilayah di bumi yang paling dingin. Suhunya saja bisa mencapai -40 derajat celcius dengan kecepatan angin yang mencapai 140 km/jam. Untunglah Penguin Emperor memiliki bulu tebal. Tebal bulunya sekitar 15 bulu per centimeter persegi. Inilah bulu burung yang tertebal diantara burung burung lainnya.

Bulu mereka pun istimewa. Bulu itu melindungi tubuh dari udara dingin di darat. Juga menjaga agar kulit tidak basah di air. Penguin Emperor juga memiliki lapisan lemak tebal untuk menghangatkan tubuhnya.

Selain bulu dan lemak, Penguin Emperor juga mengatasi dingin dengan membentuk barisan yang berbentuk melingkar.

Penguin Emperor juga pandai mengatur giliran berjemur. Mula – mula barisan penguin yang terdalam yang berjemur mengahangatkan badan selanjutnya barisan Penguin Emperor terluar masuk kedalam barisan yang hangat. Sementara barisan penguin dalam melingkar di barisan luar.

Pada musim dingin yang ganas, Penguin Emperor bahkan bisa bertelur dan mengerami telur. Setelah bertelur energi penguin Emperor betina habis, penguin Emperor betina akan pergi ke laut mencari makan meninggalkan penguin Emperor jantan dan telurnya.

Selama 68 hari dengan sabar penguin Emperor jantan mengerami telur dan melindungi telur dari dingin. Selama itu juga penguin Emperor jantan berpuasa atau tidak makan. Ia tdak bisa meninggalkan telurnya untuk mencari makan. Soalnya telurnya bisa beku kalau terkena hawa Kutub Selatan.

Setelah menetas penguin Emperor jantan pergi mencari makan sedangkan penguin Emperor betina menjaga anaknya sekaligus memberi makan anaknya dari hasil tangkapannya selama 68 hari.

Cheat Oregon Trail American Settler

Halo sobat Ananda Fikri kali ini saya akan memposting cheat suatu game yang cukup baik, silahkan dibaca. Disini ada 2 Cheat yaitu: Cheat Infinite Rock Blasting dan Cheat Warp Time. Mari kita menyimak ..….

Cheat yang pertama yaitu: Cheat Infinite Rock Blasting.

Mungkin ini adalah sejenis Bug, tetapi saya kategorikan ini sebagai Cheat. Maksud dari Cheat yang pertama ini adalah agar dapat mengambil hadiah Bronze Mode tanpa perlu cooldown 60 menit, jadi, waktunya instant langsung main tanpa menunggu cooldown. Cheat ini saya coba di HP Nokia yang beresolusi layar 240×320 . Oke langsung saja saya share langkah-langkah nya:

1. Mainkan Rock Blasting tersebut dalam Bronze Mode(free) yang tidak perlu membayar cash.
2. Ketika ada Notice Hadiah, jangan di klik OK dahulu tetapi langsung keluar dari permainan tanpa perlu saved game, jadi langsung terminate this program.
3. Buka The Oregon Trail American Settler, lalu buka inventori anda. Hadiahnya masih tersimpan kan? haha
4. Buka Rock Blasting, dan anda akan dapat langsung memainkan Bronze Mode secara Instant.
5. Jika anda ingin menggunakan Cheat Infinite Rock Blasting terus-terusan, anda dapat mengulangi step 1-4 diatas.

Dan mari kita menyimak Cheat yang Kedua yaitu: Cheat Warp Time

Mungkin ini adalah sejenis Bug, tetapi saya kategorikan ini sebagai Cheat, sama seperti cheat diatas. Maksud dari Cheat yang kedua ini adalah agar anda bisa mengubah waktu dengan sesuka hati anda. jadi, anda bisa langsung meng-instant kan cooldown waktu tanpa Rush(1 cash). Oke langsung saja saya share langkah-langkah nya:

1. Mainkan The Oregon Trail American Settler
2. Langsung keluar dari permainan(Terminate This Program)
3. Ubah waktu/jam dari HP anda. (Ex: sekarang jam 04.00am, anda ubah waktu tersebut sesuai keinginan anda.) notice: if you backward the time, you will not change anything.
4. Mainkan The Oregon Trail American Settler kembali dan lihat apa yang terjadi, cooldown tersebut akan berubah sesuai durasi waktu yang anda ubah dari HP anda tadi.
5. Jika anda ingin menyesuaikan kembali waktu anda seperti biasa, ubahlah seperti waktu biasa(backward). Dan hal itu tidak membuat perubahan apa-apa pada game The Oregon Trail American Settler tersebut.

Silahkan mencoba dan semoga bermanfaat bagi anda yang bermain……

(sumber : blog-for-enjoy.blogspot.com)